Retribucions, indemnitzacions, declaració béns


Cada grup municipal disposa d'una dotació econòmica anual en concepte de despeses de funcionament, es compon d'una part fixa i d'una part variable en funció del nombre de regidors que té cada grup.

Els imports es determinen per acord plenari.

 

Grup Membres Per grup (40) Per membre(20) Total mensual Total anual
JUNTS PEL PAPIOL 4 40 80 120,00 € 1.440,00 €
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMOCRATA (PDeCAT) 3 40 60 100,00 € 1.200,00 €
CANDIDATURA DE PROGRES - SUMEM 1 40 20 60,00 € 720,00 €
GRUP ERC EL PAPIOL 3 40 60 100,00 € 1.200,00 €
  11 160 220 380,00 € 4.560,00 €

 

Segons acord de Ple de 15/06/2017 es fixen els següents criteris retibutius

  • Import mensual (part fixa) per cada grup polític municipal. 40,00 €
  • Import mensual (part variable) per cada regidor/a del grup. 20,00 €

Consulteu els imports fent clic aquí

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2018 13:19