Retribucions, indemnitzacions, declaració de béns


Aportacions econòmiques als grups municipals 2019

JUNTS PEL PAPIOL
Data Import Subvencions a favor del grup polític municipal
21/01/2019 120,00 € Desembre 2018 segons acord 0506P17
15/04/2019 480,00 € Gener a abril 2019 segons acord 0216D19
29/05/2019 120,00 € Primer semestre 2019 segons acord 0216D19
31/07/2019 60,00 € Periode 1 a 14 juny 2019 segons acord 0216D19
  780,00 €  
     
GRUP POLITIC DE FEM EL PAPIOL - JUNTS PER CATALUNYA
Data Import Subvencions a favor del grup polític municipal
21/01/2019 100,00 € Per a indemnitzacions grup polític municipal pdecat desembre 2018 segons acord 0506P17
15/04/2019 400,00 € Periode gener a abril 2019 segons acord 0216D19
29/05/2019 100,00 € Periode primer semestre 2019 segons acord 0216D19
31/07/2019 50,00 € Periode 1 a 14 juny 2019 segons acord 0216D19
30/09/2019 600,00 € Aaportacions economiques juliol-setembre 2019
15/10/2019 200,00 € Aaportacions economiques octubre 2019
  1.450,00 €  
     
GRUP POLITIC DE SUMEM PEL PAPIOL  
Data Import Subvencions a favor del grup polític municipal
21/01/2019 60,00 € Per a indemnitzacions grup polític municipal SUMEM desembre 2018 segons acord 0506P17
15/04/2019 240,00 € Periode gener a abril 2019 segons acord 0216D19
29/05/2019 60,00 € Periode primer semestre 2019 segons acord 0216D19
31/07/2019 30,00 € Periode 1 a 14 juny 2019 segons acord 0216D19
30/09/2019 900,00 € Aaportacions economiques juliol a setembre
15/10/2019 300,00 € Aportacions economiques octubre 2019
  1.590,00 €  
     
GRUP POLITIC ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Data Import Subvencions a favor del grup polític municipal
21/01/2019 100,00 € Per a indemnitzacions grup polític municipal erc desembre 2018 segons acord 0506P17
15/04/2019 400,00 € Periode gener a abril 2019 segons acord 0216D19
29/05/2019 100,00 € Periode primer semestre 2019 segons acord 0216D19
31/07/2019 50,00 € Periode 1 a 14 juny 2019 segons acord 0216D19
  650,00 €  

 

Aportacions econòmiques als grups municipals any 2018

Junts pel Papiol

Data

Import

Per assistències reunions membres dels organs de govern

27/02/2018

120,00 €

Gener any 2018 segons ACORD 1206P15

27/02/2018

120,00 €

Febrer any 2018 segons ACORD 1206P15

14/03/2018

120,00 €

Març any 2018 segons ACORD 1206P15

23/04/2018

120,00 €

Any 2018 segons ACORD 0506P17 abril 2018

24/05/2018

120,00 €

Maig 2018 segons ACORD 1206P15

14/06/2018

120,00 €

Juny 2018 segons ACORD 0506P17

30/07/2018

120,00 €

Juliol 2018 segons ACORD 1206P15

29/08/2018

120,00 €

Agost 2018 segons ACORD 1206P15

20/09/2018

120,00 €

Setembre 2018 segons ACORD 0506P17

07/11/2018

120,00 €

Per a indemnitzacions grup polític municipals junts, octubre 2018 segons ACORD 1206P15

03/12/2018

120,00 €

Novembre 2018 segons ACORD 0506P17

 

1.320,00 €

 

Grup municipal del Partit Demòcrata (PDCAT)

Data

Import

Per assistències reunions membres dels organs de govern

27/02/2018

100,00 €

Gener any 2018 segons ACORD 0506P17

27/02/2018

100,00 €

Febrer any 2018 segons ACORD 1206P15

14/03/2018

100,00 €

Març any 2018 segons ACORD 1206P15

23/04/2018

100,00 €

Abril ny 2018 segons acord 0506p17

24/05/2018

100,00 €

Maig 2018 segons ACORD 1206P15

14/06/2018

100,00 €

Juny 2018 segons ACORD 0506P17

30/07/2018

100,00 €

Juliol 2018 segons ACORD 1206P15

29/08/2018

100,00 €

Agost 2018 segons ACORD 1206P15

20/09/2018

100,00 €

Setembre 2018 segons ACORD 0506P17

07/11/2018

100,00 €

Octubre 2018 segons ACORD 1206P15

03/12/2018

100,00 €

Pdecat novembre 2018 segons ACORD 0506P17

 

1.100,00 €

 

Candidatura de progrés - Sumem

Data

Import

Per assistències reunions membres dels organs de govern

27/02/2018

60,00 €

Gener any 2018 segons ACORD 1206P15

27/02/2018

60,00 €

Febrer any 2018 segons ACORD 1206P15

14/03/2018

60,00 €

Març any 2018 segons ACORD 1206P15

23/04/2018

60,00 €

Any 2018 segons ACORD 0506P17 abril 2018

24/05/2018

60,00 €

Maig 2018 segons ACORD 1206P15

14/06/2018

60,00 €

Juny 2018 segons ACORD 0506P17

30/07/2018

60,00 €

2018 segons ACORD 1206P15

29/08/2018

60,00 €

Agost 2018 segons ACORD 1206P15

20/09/2018

60,00 €

Setembre 2018 segons ACORD 0506P17

07/11/2018

60,00 €

Octubre 2018 segons ACORD 1206P15

03/12/2018

60,00 €

Novembre 2018 segons ACORD 0506P17

 

660,00 €

 

Grup ERC el Papiol

Data

Import

Per assistències reunions membres dels organs de govern

27/02/2018

100,00 €

Gener any 2018 segons ACORD 1206P15

27/02/2018

100,00 €

Febrer any 2018 segons ACORD 1206P15

14/03/2018

100,00 €

Març any 2018 segons ACORD 1206P15

23/04/2018

100,00 €

Abril any 2018 segons ACORD 0506P17

24/05/2018

100,00 €

Maig 2018 segons ACORD 1206P15

14/06/2018

100,00 €

Juny 2018 segons ACORD 0506P17

30/07/2018

100,00 €

Juliol 2018 segons ACORD 1206P15

29/08/2018

100,00 €

Agost 2018 segons ACORD 1206P15

20/09/2018

100,00 €

Setembre 2018 segons ACORD 0506P17

07/11/2018

100,00 €

Octubre 2018 segons ACORD 1206P15

03/12/2018

100,00 €

Novembre 2018 segons ACORD 0506P17

 

1.100,00 €

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-01-2020 13:35