Ajuntament


L’Ajuntament del Papiol és una institució pública que ha de ser i vol ser representativa i participativa, transparent, accessible i al servei de la ciutadania.

Una institució pública representativa i participativa

Dediquem aquesta part del web a explicar com s'organitza l'Ajuntement per assolir la representativitat i la participació.

En aquest sentit, l'apartat "Consistori" conté aquests altres apartats:

 • Salutació de l'Alcalde
 • Electes (qui són els nostres representants polítics a l'Ajuntament)
 • Òrgans de govern: Ple, Junta de Govern, etc.
 • Organització de l’ens (política i administrativa)
 • Grups municipals (amb representació poítica al consistori)
 • Espais/òrgans de participació: Consell del Poble, Consell Educatiu i Consell Agrari

Una institució pública transparent

Expliquem què fem per assolir un bon nivell de transparència a través de la informació publicada als apartats següents del nostre web:La informació també es pot consultar al nostre portal de transparència

 • Informació pública oficial
 • Portal de Transparència
 • Seu Electrònica
 • Plans d'actuació

Una institució pública accessible i al servei de la ciutadania

Per facilitar la relació de l'Ajuntament amb la ciutadania, aquesta pàgina web posa a la vostra disposició els apartats següents:

 • Tramits i gestions
 • Contacta amb els nostres departaments
 • Policia Local
 • Jutjat de Pau (tot i que no és un departament municipal, està a l'Ajuntament. Explicar millor)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-04-2019 12:02