Ca l'Estrada


Ca l'Estrada

Inicis del segle XX

Es tracta d’un edifici amb gran valor arquitectònic per la vila del Papiol. Fou construït a principis del segle XX, i tot i que va patir algunes reformes durant els anys 50 (entre d’altres s’afegeix el rellotge de sol), conserva intacta, però, tota l’estructura i l’aparença original. Can Biel és una casa de grans dimensions, que ofereix gran presència en la composició paisatgística a l’entrada de la població.

La composició estructural de les façanes és ben ordenada, amb obertures distribuïdes geomètricament i amb elements propis de la construcció tradicional, que combinen perfectament amb altres de propis del modernisme popular.

A nivell expressiu, destaquen dins de la composició estructural les torres-mirador, les teulades de quatre vessants de teula àrab i els grans ràfecs, així com l’ús de l’esgrafiat en les decoracions d’estuc de les façanes, que es combina amb dos colors, emmarcant en to rogenc les obertures de l’edifici.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2019 13:00