Informació econòmica i pressupostària


El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern del municipi, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-12-2021 14:02