Pressupost municipal


El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'Equip de Govern, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l'execució pressupostària de l'Ajuntament

Pressupost 2021

Tercer trimestre 2021

Segon trimestre 2021

Primer trimestre 2021

Presupost 2020

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de setembre de 2020

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de juny de 2020

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020

 

Pressupost 2019

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de setembre de 2019

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de juny de 2019

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2019

 

Pressupost 2018

Bases d'execució del pressupost general

Quart trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 30 de setembre de 2018

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de juny de 2018

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de març de 2018

 


Pressupost 2017

Quart trimestre. De l '1 de gener al 31 de desembre

Tercer trimestre. De l '1 de gener de 2017 a 30 de setembre de 2017

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 30 de juny de 2017

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 31 de març de 2017

Bases d'execució del pressupost general

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-12-2021 13:52