Perfil del contractant. Contractes


El Perfil del Contractant és el lloc de les pàgines web de les administracions públiques on es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com els anuncis de licitació dels concursos públics, les adjudicacions provisionals i definitives o els plecs de contractació.

Està regulat per la Llei de Contractes del Sector Públic, i ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garanteixi que l'hora i l'inici de la publicació en el lloc web són feafents.  

El Perfil del Contractant de l'Ajuntament del Papiol es troba a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

 

Contractes menors

Són els d'un import inferior a 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i d'un import inferior a 40.000€ sense IVA per a obres. La seva durada no pot superar l'any i no es poden prorrogar.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-12-2022 12:58