Recordatori del Ban d'alcaldia del Papiol del 16 de març que posa restriccions a la mobilitat

2020-03-18 00:00:00

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular èr la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçaments a entitats financeres.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’analoga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Joan Borràs, l’alcalde

 

16/03/2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '30-03-2020 13:03