Junta de govern local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa. És integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. La seva competència bàsica és la prestació de l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

L’alcalde presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal, i es reuneix els dilluns cada dues setmanes excepte a l'agost.

La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Alcalde-president:

Tinences d'alcaldia:

Regidors

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-01-2019 11:36