Reunions amb la Generalitat per a la millora de la C-1413a i la C-1413z

2019-12-12 00:00:00

Continuen les reunions de seguiment entre Ajuntament del Papiol i Generalitat en relació a les millores de les carreteres C-1413a i C-1413z al seu pas pel Papiol. Una de les diverses peticions de l’Ajuntament és la construcció d’una rotonda a l’altura de Can Mas que millori els accessos a la població.

El passat dilluns 9 de desembre es van reunir l’alcalde del Papiol, Joan Borràs, i el primer tinent d’alcalde, Jordi Bou, amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Javier Flores, per parlar d’aquestes carreteres. Passades les festes de Nadal, es reprendran les trobades, a les quals s’afegiran l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona.

Les reunions tenen a veure amb la millora general de les vies a l’altura del municipi, amb un tracte especial pel que fa a la zona del Papiol de Baix.

Quant a aquesta zona, després deles inundacions del 15 de novembre de 2018, l’Ajuntament ha promogut tot un seguit d’actuacions en aquest lloc al llarg de 2019.

Actuacions al Papiol de Baix durant el 2019

  1. S’està redactant un projecte per a la reurbanització del carrer del Papiol de Baix.
  2. Es va incorporar a l’ordenança fiscal de l’impost d’obres de 2019 una exempció de l’impost d’aquelles obres destinades a solucionar situacions de caràcter no habitual, com les inundacions.
  3. S’ha demanat pressupost per instal·lar enllumenat públic a la zona i s’ha fet un estudi per conèixer l’estat del clavegueram.
  4. S’ha demanant a la Generalitat que redacti un projecte per millorar el cabal hidràulic del torrent de les Argiles en el punt que passa per sota de l’antiga comarcal, la C-1413z, a l’altura del restaurant Can Colomé.

Reunions amb les veïns i le veïnes

L’Ajuntament del Papiol ha anat informant el veïnat de les actuacions. En un any, les veïnes i els veïns del Papiol de Baix i responsables de l’administració local s’han reunit en diverses ocasions: el 12 de desembre de 2018, el 13 de febrer, el 12 de maig i el 30 d’octubre de 2019. Hi ha una propera reunió prevista per a començament de 2020.

 

Foto: Oriol Pagès

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '12-12-2019 13:52