Planejament urbanístic, gestió urbanística i activitats


Tot accedint als enllaços d'aquest apartat, que us redirigiran al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, podeu consultar aqueslls documents que recullen informació relativa a com es planifica o com s'ha de planificar el nostre territori municipal.

Per exemple, com i quins han de ser els espais i les infraestructures públiques, les construccions públiques i privades... Així com els criteris que s'han de seguir: estètics, de seguretat, de mobilitat...

Els tipus de documents que regulen el planejament urbanístic dels municipis són plans directors urbanístics, plans generals d'ordenació urbanística municipal, normes de planejament, programes d'actuació urbanística, entre d'altres:

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-02-2022 11:45