Seu electrònica


La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al sector públic, reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics. Regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, tant en l’àmbit de les relacions entre les Administracions Públiques, així com de les relacions dels ciutadans amb aquestes, amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú davant de totes elles i la validesa i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

D’acord amb aquesta llei, la Seu electrònica de l’Ajuntament del Papiol és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual, correspon a l'Ajuntament del Papiol en l’exercici de les seves competències.

A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’administració municipal.

Els tràmits telemàtics s’ampliaran de forma progressiva, garantint en cada moment la seguretat tècnica i jurídica d’acord amb la complexitat del tràmit, amb l’objectiu que la xarxa sigui un mitjà encara més útil, pràctic i accessible per a tothom.

Aquesta seu, ofereix, entre d’altres, la possibilitat d’iniciar tràmits telemàtics, d’obtenir els models normalitzats de documentació, així com l’accés a un enllaç per efectuar queixes i suggeriments, i reduir així els desplaçaments a les oficines municipals, obrint un nou canal d’accés a la seva administració local 24h al dia, els 365 dies l’any.
Feu click aqui per accedir a la Seu Electrònica.

 

Informació de la Seu

Òrgan Titular de la Seu
L'òrgan titular de la Seu Electrònica l'Ajuntament del Papiol i l'òrgan responsable de la seva gestió és la Junta de Govern Local.

Acord d'aprovació de la Seu
La creació de la Seu Electrònica es va acordar a la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2011.
Podeu consultar el text de la seva publicació fent clic aquí

Autenticació d'usuaris
Són válids els certificats digitals classificats per CATCERT: DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, els propis de CATCert, etc. Podeu veure la llista completa fent clic aquí

Certificats emprats
Certificat de Seu Electrònica:
Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica de l'Ajuntament del Papiol

Sistema de verificació dels certificats de la seu
L'agència catalana de certificació proporciona eines de validació de certificats. Per poder accedir a la pàgina feu clic aquí.

Hora oficial
És l'hora oficial utlitzada en aquesta Seu. S'obté del mateix servidor de la Seu electrònica.

Calendari de dies inhàbils

Calendari Laboral de Festes Oficials Any 2024

1 de gener (dilluns) Cap d'any
6 de gener (dissabte) Reis.
29 de març (divendres) Divendres Sant.
1 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.
1 de maig (dimecres) Festa del Treball.
24 de juny (dilluns) Sant Joan.
15 d’agost (dijous) L'Assumpció.
11 de setembre (dimecres) Diada Nacional de Catalunya.
12 d’octubre (dissabte) Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre (divendres) Tots Sants.
6 de desembre (divendres) Dia de la Constitució.
25 de desembre (dilluns) Nadal.
26 de desembre (dimarts) Sant Esteve


Festes Locals 2024
20 de maig (Pasqua granada)
26 de juliol (Festa Major)

Formats i mida dels fitxers i documents admesos
Els formats de fitxer acceptats en els documents adjunts a les sol·licituds són els següents:

Documents de text: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls,
Imatges: jpg, tiff
Videos: mpg, avi
Plànols: dwg, dxf, dgn, shp

Requisits tecnològics
Certificats digitals
On sigui requerit acreditar la identitat i signatura electrònica, s'admetran els certificats digitals de clau pública no revocats relacionats a l'apartat corresponent de la Seu Electrònica de l'Ajuntament del Papiol.

Navegadors suportats
Mozilla Firefox versió 3.5 o superior
Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

Java
En tots els casos és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.java.com/es/download). D'altra banda també serà necessari habilitar el component Java del navegador.

JavaScript
És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Applet
Es necessari permetre la descàrrega de applets per a la utilització dels diferents components de signatura electrònica emprats.

Documents en format PDF
Per a la visualització de documents en format PDF (per exemple el de rebut generat de manera automatitzada pel registre electrònic) cal tenir instal·lada la corresponent aplicació de visualització. Es pot descarregar de manera gratuïta a: http://get.adobe.com/es/reader.
Per a la generació de documents en format PDF a partir d'altres aplicacions ofimàtiques es pot descarregar entre d'altres, algunes de les solucions gratuïtes següents:
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
http://www.bullzip.com


Banner Seu Electrònica


 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-01-2024 12:07