Contactar

Si us voleu posar en contacte amb l'alcalde del Papiol, ompliu aquest formulari

 

 

 

 

Responsable del tractament  

 • Ajuntament del Papiol. 
 • Avinguda Generalitat, 7-9 08754 El Papiol. 
 •  Telèfon 936730220. 
 • Correu electrònic papiol@elpapiol.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): 

 •  Delegat de Protecció de Dades. 
 • Avinguda Generalitat, 7-9 08754 El Papiol. 
 • Telèfon 936730220. 
 • Correu electrònic papiol.dpd@elpapiol.cat

Finalitat 

Contactar amb el ciutadà per mitjans electrònics.

Legitimació 

Missió d'interès public. 

Destinataris 

Transferències internacionals 

No hi ha cessions previstes

No hi ha transferències internacionals previstes

Drets 

Pot exercir els drets següents sobre les seves dades personals: 

 • Accés: dret a obtenir del responsable del tractament confirmació sobre si s’estan tractant o no les dades personals que us afecten. 
 • Rectificació: dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que us afecten. 
 • Supressió: dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que us afecten. 
 • Oposició: dret a oposar-se que les dades personals que us afecten siguin objecte d'un tractament basat en allò que disposen els arts. 6.1.e i 6.1.f del RGPD, inclosa l'elaboració de perfils. 

Limitació: dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions de l’art. 18 del RGPD. 

Com pot exercir els seus drets: 

Per mitjans electrònics https://www.seu-e.cat/ca/web/elpapiol/seu-electronica 

Mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament del Papiol Avinguda Generalitat, 7-9 08754 El Papiol 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-12-2014 09:51