Processos de selecció


La selecció del personal al servei de l'Administració Pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.

     


Processos oberts

14/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Educador/a social de l'escala d'administració especial
15/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Conserge de l'escala d'administració especial
16/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de bateria i combos de l'escala d'administració especial
17/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de piano de l'escala d'administració especial
18/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de cant de l'escala d'administració especial
19/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de dansa clàssica i contemporània de l'escala d'administració especial
20/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de piano i cant de l'escala d'administració especial
21/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de guitarra de l'escala d'administració especial
22/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de flauta travessera de l'escala d'administració especial
23/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de violí de l'escala d'administració especial
24/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de trompeta i trombó de l'escala d'administració especial
25/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de violoncel de l'escala d'administració especial
26/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de saxo i clarinet de l'escala d'administració especial
27/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de baix i contrabaix de l'escala d'administració especial
28/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Professor/a de dansa clàssica i ballet de l'escala d'administració especial

Processos tancats

01/2024 Selecció d'un/a professor/a de flauta travessera
11/2023 Selecció professor/a de saxo i clarinet
10/2023 Selecció professor/a de trompeta
09/2023 Selecció d'un/a operari/a per la brigada municipal
06_2023 Seleccio Auxiliar Administratiu/va EMMD
05/2023 Selecció professor/a de bateria
04/2023 Selecció educador/a social
03/2023 Selecció inspector/a tècnic de residus
02/2023 Selecció professor/a de bateria
01/2023 Selecció professor/a de guitarra
13/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Operaris/es brigada de l'escala d'administració especial
12/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Dinamitzador/a social de l'escala d'administració especial
11/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Educador/a social de l'escala d'administració especial
10/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Auxiliars administratius/ves de l'escala d'administració general
09/2022 Procés d'estabilització. Personal laboral. Arquitecte de l'escala d'administració especial
08/2022 Procés d'estabilització. Personal funcionari del cos de la Policia Local (agents)
07/2022 Procés d'estabilització. Personal funcionari. Administratiu/va de l'escala d'administració general
06/2022 Selecció Tècnic/a Auxiliar Biblioteca municipal
05/2022 Selecció professor/a de violoncel
04/2022 Selecció tècnic/a prospector/a d'empreses
03/2022 Selecció professor/a de baix i contrabaix
02/2022 Selecció professor/a de saxo i clarinet
01/2022 Selecció assistent/a del Casal de la Gent Gran
09/2021 Selecció professor/a de danses urbanes
08/2021 Selecció auxiliar administratiu/va pel Departament de Serveis Tècnics Territorials
07/21 Selecció auxiliar administratiu/va pel Departament d'Intervenció i Tresoreria
06/21 Selecció Agent Policia Local
05/2021 Selecció conserge camp de futbol municipal
04/2021 Selecció professor/a de flauta travessera
03/2021 Selecció professor/a de bateria i combos
02/2021 Selecció treballador/a social
01/2021 Selecció Professor/a de Guitarra
14/2020 Seleccio Professor/a Violoncel
  12/2020 Selecció Agent Policia Local
   11/2020 Selecció Agent Cívic
    10/2020 Selecció operari obres i serveis
     09/2020 Selecció Professor/a danses urbanes municipal
      07/2020 Selecció Agent Policia Local
       06/2020 Selecció Auxiliar administratiu/va OPEP
        05/2020 Selecció Tècnic/a Integrador/a Social
         04/2020 Selecció Tècnic/a Aux. Biblioteca municipal
          03/2020 Selecció Professor/a dansa clàsica municipal
           02/2020 Selecció Agent Policia Local
            01/2020 Selecció Arquitecte/a Tècnic/a municipal
             09/2019 Selecció operari obres i serveis
              13/18 - Tècnic/a auxiliar de Biblioteca
               12/18 Agent de Policia Local
                07/18 Arquitecte Tècnic
                 06/18 Enginyer Tècnic Municipal a Jornada Parcial
                  05/18 Agent de la Policia Local
                   03/18 Professor de flauta travessera Escola Municipal de Música (Jornada Parcial)
                    02/18 Operari de la Brigada Municipal. Pla d'Ocupació Temporal
                     01/18 Auxiliar administratiu. Departament de Secretaria-Intervenció
                      Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-02-2023 12:29