Organització de l'ens


Organització política

L'organització política de l'ajuntament es distribuiex en 5 grans àrees:

  • Àrea de govern d’alcaldia, governació, urbanisme, seguretat ciutadana, comunicació i esports.
  • Àrea de govern d’habitatge, obres, serveis, llicències urbanístiques, agricultura, cultura i festes.
  • Àrea de govern d’hisenda, medi ambient, activitats i mobilitat.
  • Àrea de govern de benestar social, joventut, comerç i participacio ciutadana.
  • Àrea de govern de sanitat, igualtat de gènere, personal i promoció econòmica.
  • Àrea de govern d’educació i infància, turisme i cooperació.

Personal directiu, càrrecs de confiança, assesors polítics

L'Ajuntament del Papiol no té personal directiu, ni càrrecs de confiança, ni assesors polítics.

Organització administrativa

La relació de llocs de treball inclou la totalitat dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral.

Consulteu la plantilla orgànica de l'Ajuntament del Papiol amb data 01 de desembre de 2019.

Consulteu el catàleg de llocs de treball i de la plantilla orgàica de l'Ajuntament del Papiol.

 


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2020 11:48