El municipi en xifres (Idescat)


Podeu accedir des d'aquí a les dades estadístiques recollides sobre el Papiol pel web de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Us resultarà útil per obtenir informació sobre la població (densitat, sexe, grups d'edat, lloc de naixement, nivell d'instrucció...), els tipus d'habitatges, els índexs d'atur, els resultats electorals, etc. 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2022 12:11