Invitació a participar en la Comissió de Festes

2024-01-23 00:00:00

El nostre poble compta amb diferents consells de participació ciutadana. Amb l'encetament del nou mandat 2023-2027, s'han iniciat les actuacions per a la renovació dels membres d'aquests consells.

D’acord amb la regulació de la COMISSIÓ DE FESTES DEL PAPIOL, podran formar part ”quinze persones en representació de la ciutadania no organitzada”, que hauran de complir els següents requisits:

  • Viure al Papiol.
  • No formar part de cap entitat ni penya del Papiol legalment constituïda.

Si voleu presentar la vostra proposta de participació, haureu de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb les dades requerides, abans de l’11 de desembre de 2023.

IMPORTANT: la presentació de la sol·licitud de participació no implica el nomenament directe com a membre del consell. La designació dels membres serà realitzada pels propis integrants de cada consell, d’entre les persones interessades que concorrin a la invitació a participar.

Per a qualsevol aclariment al respecte, podeu posar-vos en contacte amb la Sra. Maria Serradell López, al telèfon 93 673 02 20.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '23-01-2024 19:13