Consells participatius


El Papiol compta actualment amb cinc òrgans deliberatius de caràcter no vinculant amb la missió de promoure la participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions relacionades amb el municipi:

Consell del poble

És l’òrgan consultiu local que té com a objectiu promoure la participació de la ciutadania en els afers d’importància per a la comunitat. L’actual Consell del poble del Papiol es va constituïr el 3 de març de 2016, i es renovarà després de cada convocatòria electoral municipal.

Consell educatiu

El Consell educatiu del Papiol és un òrgan participatiu que ha de servir per debatre tots aquells aspectes rellevants relacionats amb l’educació dels nens i joves del poble. La seva creació va ser aprovada pel Ple municipal el juliol de 2016. Dimarts 4 d’abril de 2017 va tenir lloc la sessió pública de constitució d’aquest ens consultiu i deliberatiu.

Consell agrari

El Consell Agrari del Papiol (COAP) és la representació més àmplia de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten als temes d’agricultura, ramaderia i protecció del medi rural.

Consell de la infància i l'adolescència

L'Ajuntament del Papiol crea aquest nou instrument per dotar el municipi d’un òrgan que permeti la col·laboració i implicació de tots aquests àmbits i obrir un espai de participació exclusiu pels ciutadans més joves del municipi

Consell de Dones del Papiol

El Consell de Dones del Papiol és un instrument consultiu, de participació, deliberació i assessorament de l’Ajuntament del Papiol en matèria d’igualtat d’oportunitats i, en concret, per executar les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament que suposin millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població. La seva creació va ser aprovada pel Ple municipal el setembre de 2021. El 16 de desembre de 2021 va tenir lloc la sessió de constitució.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2023 10:57