Junta de govern local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Està formada per l'alcalde com a president, els tinents i les tinentes d'alcalde, i els regidors i les regidores que nomena l'alcalde.

Correspon a la Junta assistir l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. L'alcalde pot delegar funcions en els regidors membres de la Junta. 

La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Membres de ple dret:

 • Joan Borràs i Alborch (alcalde-president)
 • Jordi Bou i Compte (1r tinent d'alcalde)
 • Albert Querol i Lacarte (2n tinent d'alcalde)
 • Cristina Torrent i Oriol (regidora delegada)

Membres assistents:

 • Sílvia Romero i Segarra (regidora delegada)
 • Anna Serra i Garcia (regidora delegada)

Calendari de la Junta de Govern Local 2021

 • JGL 01 de data 18 de gener de 2021 a les 18 h
 • JGL 02 de data 2 de febrer de 2021 a les 17.30h
 • JGL 03 de data 16 de febrer de 2021 a les 17.30h
 • JGL 04 de data  2 de març de 2021 a les 17.3.0h
 • 16 de març de 2021
 • 30 de març de 2021
 • 13 d'abril de 2021
 • 20 d'abril de 2021
 • 4 de maig  de 2021
 • 18 de maig  de 2021
 • 1 de juny de 2021
 • 15 de juny de 2021
 • 29 de juny de 2021
 • 13 de juliol de 2021
 • 27 de juliol de 2021
 • 7 de setembre de 2021
 • 21 de setembre de 2021
 • 5 d'octubre de 2021
 • 19 d'octubre de 2021
 • 2 de novembre de 2021
 • 16 de novembre de 2021
 • 30 de novembre de 2021
 • 7 de desembre de 2021
 • 21 de demsembre de 2021

 

 

 


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-04-2021 09:46