Protocol contra l'assetjament dins l'Ajuntament

2023-02-10 00:00:00

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Papiol va aprovar dimarts 7 de febrer de 2023 el Protocol per la prevenció, la detecció, l’abordatge, el seguiment i la reparació de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. És una de les accions contemplades dins del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament.

Prèviament, el document ha estat negociat per l’Ajuntament del Papiol i la representació legal de les persones treballadores i s’ha aprovat mitjançant una acta de negociació col·lectiva.

La Regidoria d’Igualtat, el Departament de l’Oficina de Promoció Econòmica, i la Unitat Funcional de Recursos Humans informen que amb la redacció i aprovació d’aquest document es pretén erradicar tota forma d’assetjament vinculat a les violències masclistes, prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat o expressió de gènere en el si de l’Ajuntament, promoure un discurs de rebuig i una adequada resposta davant de qualsevol forma d’assetjament i establir mecanismes eficients i reparadors d’abordatge de possibles situacions d’assetjament que es puguin produir a l’Ajuntament. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '10-02-2023 11:09