Igualtat, salut pública, festes, recursos humans i participació ciutadana


 

ÀREA D’IGUALTAT, SALUT PÚBLICA, FESTES, RECURSOS HUMANS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COMPETÈNCIA

MATÈRIES

REPRESENTACIÓ

 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.

RECURSOS HUMANS

 • Negociació col·lectiva.
 • Representació en comissions paritàries.
 • Plans de formació del personal.
 • Règim disciplinari.
 • Altres matèries de RRHH.

SALUT PÚBLICA

 • Sanitat. Educació sanitària. Salubritat pública i medicina preventiva.
 • Control sanitari de la distribució i el subministrament d’aliments, begudes i altres productes relacionats directament amb el consum humà, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública.
 • Actuacions derivades del control sanitari d’edificis, habitatges i convivència humana, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública.
 • Actuacions derivades del control sanitari i tinença d’animals, així com la incoació, i si s’escau, imposició de sancions o qualsevol altra mesura per a la protecció de la salut pública i en aplicació de l’Ordenança municipal reguladora.
 • Aprovació de qualsevol ordre d’execució per a l’adopció de mesures sanitàries, inclosa la petició al Jutjat competent per a l’entrada en domicili.
 • Centre d’assistència Primària (CAP) i Àrea Bàsica de Salut.
 • Relacions amb el Servei Català de la Salut i administració sanitària.
 • Potenciació de l’assistència mèdica.
 • Ambulàncies.
 • Condicions sanitàries dels establiments públics.
 • Potabilitat de les fonts públiques i xarxa municipal
 • Cementiris.
 • Control de plagues: rates, processionària, mosquits, paparres, etc.
 • Problemàtica dels animals de companyia i similars.
 • Programes d’educació per a la Salut.

IGUALTAT I GENERE

 • Polítiques d’igualtat Home-Dona.
 • Casal de la Dona.

FESTES I ENT. CULTURALS

 • Festa Major i festa de la Cirera.
 • Fires, mostres i exposicions.
 • Celebracions corresponents al calendari de festes tradicionals i populars.
 • Fomentar la creació i el desenvolupament de les entitats culturals i col·laborar amb aquestes
 • Altres celebracions, actes i esdeveniments.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Polítiques transversals de participació ciutadana.
 • Foment i desenvolupament de metodologies participatives. Informació i atenció ciutadana.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2023 11:04