1635

Certificat de béns

Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns que posseeix la persona interessada al municipi i els conceptes pels quals tributa a l'Administració municipal.

Per a la seva elaboració es comproven les dades que figuren sobre el o la contribuent als diferents Padrons Fiscals, com el de l'Impost de Béns Immobles (IBI), el de Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), etc.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Es lliuren en el termini màxim de 10 dies.
Cost
Ordenança Fiscal 15, epígraf 2.07
(Contra abonaré de la Diputació que lliurem en el moment de fer la petició, al qual s'estableixen diverses formes de pagament: entitat bancària, telèfon, internet.)
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Presencialment a l'OAC amb imprès MD 8031.
  • Possibilitat de demanar-ho a través de plataforma e-tram amb instància genèrica.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 15:36