1696

Certificats i informes d'urbanisme

Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:

  • - Certificat de qualificació urbanística
  • - Certificat d'antiguitat i legalitat.
  • - Certificat de nomenclatura i numeració.
  • - Certificat de consulta urbanística o ambiental.


Cal complir amb els següents requisits:

Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i especificant o adjuntant la documentació necessària. 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes.
Cost

L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 15.

Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Plànol de situació i emplaçament de la finca
  3. Identificació precisa, escrita i/o gràfica, de la parcel·la objecte del certificat.
  4. En cas de tractar-se d'una consulta urbanística, s'haurà de detallar amb la màxima claretat.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:56