1667

Certificats i volants de Padró

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

 • Una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat).
   
 • Diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu). 
   
 • Una persona difunta que residia en un domicili.
   

 

Cal complir els requisits següents:

Presencialment o telemàticament a l'OAC amb instància genèrica MD 8030 o imprès de petició de certificats administratius MD 8031.

Per als certificats de confecció manual (dades anteriors a 1995) o certificats de dades estadístiques generals i xifres oficials.

Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Quan es dóna resposta?
En el cas del volant, resolució immediata.
En el cas del certificat sobre dades informatitzades, 48 hores per recollir les signatures.
En el cas de certificats de confecció manual amb consulta de dades a l'arxiu convencional i també en el de certificats de dades estadístiques: 1 mes
Cost
No té cap cost, amb 2 excepcions:

 • Certificats histórics de padró que s'han de confeccionar de forma manual amb consulta de dades a l'arxiu convencional.
 • Certificats de xifra oficial de població a una data.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de familia en el cas de menors de 14 anys sense DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.

En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 10:12