1707

Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
 Cal complir amb els següents requisits:

Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació identificant clarament la finca.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Cost

L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 15

Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:57