1611

Endós de factures i/o certificacions d'obra

Aquest tràmit permet al posseïdor d'un document de crèdit aprovat per l'Ajuntament (una factura o certificació d'obres) comunicar a l'Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de certificació o de la factura i detall de l'actuació, import del dret a cedir i dades bancàries on s'hagi d'efectuar el pagament.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 11:48