1723

Llicència d'ocupació de la via pública per a instal.lació de grua utilitzada en la construcció

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de grues utilitzades en la construcció, quan aquesta no es col·loca en terreny particular.

Aquest permís és exclusivament per la ocupació de la via pública i és independent de la sol·licitud d'instal·lació de la grua que s'ha de fer en tots els casos a través d'una sol·licitud de llicència d'obres menors, aportant documentació relativa a la instal·lació (assumeix tècnic, assegurança, certificat EIC, etc).
 Observacions 

  • S'ha de tràmitar presencialment a l'OAC.
  • Cal disposar de la corresponent llicència d'obres.

Qui el pot demanar?

La persona interessada (promotor de l'obra, el responsable de la instal.lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament, mínim de 5 dies hàbils.

Quan es dóna resposta?
Màxim 5 dies hàbils
Cost

Ordenança Fiscal 12, Tarifa quarta.

Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació de Barcelona, al qual s'estableixen diverses formes de pagament: entitat bancària, telèfon, internet.

Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Llicència d'obres concedida per a la instal·lació de la grua.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-03-2022 13:51