1693

Pagament de sancions per infraccions de l'ordenança de civisme

Aquest tràmit consisteix en fer efectiu l'import de la sanció imposada mitjançant procediment sancionador incoat per presumpta infracció/infraccions del Text refós de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana.

El pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment sancionador incoat, implicarà igualment l´acabament del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.

El pagament voluntari de la sanció que es proposi, dins els quinze dies naturals posteriors a la notificació de la iniciació del procediment, implicarà l'automàtica reducció de la multa en un 20 per 100. Aquesta opció serà manifestada a l'inculpat a l'esmentada notificació.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any o en els terminis establerts a les cartes de pagament de la sanció.
 

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

Amb targeta bancària, al telèfon 93 202 98 02. Internet, amb targeta bancària o banca online.

Documentació necessària?
Descripció documentació
Notificació municipal d'incoació del procediment sancionador.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:59