1626

Petició de dades estadístiques

Aquest tràmit permet obtenir informació o dades estadístiques municipals, sempre i quan no es tracti d'informació sotmesa a restricció d'accés. 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
No es requereix aportar cap documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-10-2018 08:32