1658

Sol·licitud de targeta rosa metropolitana

Aquest tràmit permet obtenir la Tarjeta rosa metropolitana, que és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB.
 • Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4).
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat).
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Entre 1 i 2 mesos.
Cost

Fer el tràmit no té cap cost.

 • La Targeta rosa metropolitana: val 6,58 euros anuals i dóna dret a viatjar gratuïtament.
 • La Targeta rosa reduïda: no té cost i dóna dret a viatjar a preu reduït.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Cal estar empadronat al municipi del Papiol.
 2. Cal tenir més de 65 anys o tenir el certificat de reconeixement de discapacitat (CAD) igual o superior al 33% de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 3. Cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a l'IPREM, per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble de l'IPREM per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.
 4. Els ingressos personals són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant entre el seu nombre de membres.
Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar, en termes generals, els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S'entén com a unitat familiar la definida en l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 16:10