1636

Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (a l'equip mòbil de la Policia Nacional que es desplaci al municipi), aproximadament 1 cop cada 3 mesos.

 


 

Més informació:

Les persones en situació de dependència o amb discapacitat que no poden desplaçar-se a l'oficina de tramitació, podran obtenir el DNI a través d'un familiar o un representant de l'interessat, el qual sol·licita el tràmit presencialment a l'OAC mitjançant l'imprès "Solicitud de desplaçament d'un equip mòbil" aportant un certificat mèdic oficial acreditatiu de la impossibilitat de que l'interessat pugui realitzar el desplaçament i l'equip de la Policia Nacional es posa en contacte amb ells per acordar la data en què faran el servei a domicili.

l'Equip mòbil de la Policia Nacional es desplaça al municipi aproximadament 1 cop cada 3 mesos.

Qui el pot demanar?
La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada inclosos els menors d'edat.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any es pot sol·licitar i seran apuntats per a la propera visita de la Policia Nacional. Una vegada disposem del calendari del proper desplaçament, els trucarem per telèfon per confirmar-los el dia i l'hora en què han de venir a fer el tràmit
 

Quan es dóna resposta?
El DNI no es lliura immediatament perquè s'han d'imprimir a la Comissaria de la Policia Nacional i l'interessat ha de venir a recollir-lo personalment a l'OAC al cap de 3 dies des de la seva expedició.
Cost
Les taxes establertes per la Direcció General de la Policia per a l'any 2019 són de 12,00 euros, amb l'excepció que si hi ha canvi de dades o de domicili serà gratuït sempre que el DNI anterior no estigui caducat o a l'últim trimestre de vigència.
Documentació necessària?
Descripció documentació
RENOVACIÓ PER CADUCITAT: - Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc) - DNI anterior - Taxes: 12,00 euros RENOVACIÓ PER PÈRDUA, ROBATORI O DETERIORAMENT: - Dues fotografies recents (en color, amb el fons blanc) - Imprès D-601, complimentat, que facilitarà l'Equip Mòbil el mateix dia - Taxes: 12,00 euros RENOVACIÓ PER CANVI DE FILIACIÓ: - Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc) - DNI anterior - Certificat literal de naixement, expedit pel Registre Civil, en el qual figuri la modificació produïda - Taxes: no s'estableixen, si el DNI no està caducat RENOVACIÓ PER CANVI DE DOMICILI: - Una fotografia recent (en color, amb el fons blanc) - DNI anterior - Volant d'empadronament. Té validesa durant 3 mesos des de la seva expedició (es pot obtenir a l'acte, a l'OAC) - Taxes: no s'estableixen, si el DNI no està caducat
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2019 14:42