1654

Comunicació de baixa d'una activitat econòmica

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o definitivament.

En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

Les activitats incloses en l’annex I, II o III de la llei 20/2009 cal que en la comunicació de cessament de l'activitat el titular declari que: 

 • No hi ha presència de productes tòxics o perillosos ni de residus de qualsevol mena o que, d'haver-n'hi hagut han estat evacuats o eliminats. 
   
 • Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d'haver-hi estat, s'ha descontaminat d'acord amb la normativa específica.
   
 • Les intal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat. 
   
 • S'han pres les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d'aplicació.


Cal complir amb els següents requisits

Mitjançant la presentació de la declaració en el registre d'aquesta Corporació i especificant o adjuntant la documentació necessària.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Declaració responsable de conformitat amb l'article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per tractar-se d'una activitat inclosa en l'annex I, II o III d'aquesta llei, que he pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 12:23