1670

Denúncia sanitària

Aquest tràmit permet presentar a l'Ajuntament una denúncia, reclamació o incidència relacionada amb les condicions de seguretat de l'activitat alimentària d'un establiment, entesa com a la producció, la transformació, l'elaboració, l'envasament i la conservació, el transport, l'emmagatzematge, la distribució i la venda d'aliments i de productes alimentaris.
 Més informació

L'Ajuntament presta el servei en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, derivant-los la queixa/reclamació efectuada per l'usuari i són ells qui envien el Tècnic que realitzi l'inspecció corresponent.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada i de l'establiment contra el que es dirigeix la queixa/denúncia/reclamació.
  2. Documentació rellevant per a complementar la denúncia presentada (ex. Fotografies). En cas d'aportar mostra, aquesta només serà utilitzada per completar la informació que es descriu a la sol·licitud i no serà analitzada atès que les mostres han de ser recollides conforme la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-04-2018 08:19