1688

Domiciliació d'impostos i taxes municipals

Descripció

Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són:

 • - Impost sobre Béns Immobles (IBI) .
 • - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). 
 • - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
 • - Taxa de recollida d'escombraries.
 • - Taxa d'entrada de vehicles (gual).
 • - Taxa per a la tinença d'animals de companyia.

En el cas de l'IBI, tenir-ho domiciliar permet automàticament pagar l'impost anual fraccionat en 4 pagaments.

En el cas de la Taxa d'escombraries i d'entrada de vehicles, es fracciona en 2 pagaments a l'any.

Es pot consultar el calendari fiscal del contribuent per internet a la pàgina orgt.diba.cat.
 Cal complir amb els següents requisits:

 1. Disposar d'un número de compte bancari. 
 2. Disposar de les dades del contribuent, en cas de no ser la mateixa persona (ex.: llogater)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot el any, no obstant cal tenir en compte que depenent de la data de la sol·licitud i el calendari fiscal de l'ajuntament tindrà efecte pel pagament actual o pels posteriors.  

En algún cas, serà possible domiciliar-ho bancàriament, però ja no gaudir del fraccionament a terminis.

Quan es dóna resposta?
En el termini màxim d'una setmana s'haurà aplicat el canvi/alta de les dades bancàries per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona.
Cost

Domiciliar els impostos no té cost

Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada titular del tribut (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Identificació del rebut a domiciliar.
 3. Dades bancàries.va conformitat.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:06