1640

Petició de cessió o lloguer de material, infrastructures i instal·lacions municipals

Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infrastructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les taxes que corresponguin. 

Cal complir amb els següents requisits:

  • Per a la cessió o lloguer d'instal·lacions (pavelló) prèviament han de confirmar amb el responsable de l'equipament que la data sol·licitada està lliure. Després s'ha de dirigir a l'OAC de l'Ajuntament a realitzar la petició per escrit.
     
  • Per a la cessió o lloguer de material la petició s'ha de fer presencialment a l'OAC.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
Amb antelació suficient a l'utilització dels espais o dels materials o segons el reglament d'ús de la instal·lació corresponent. Per a la cessió o lloguer de material: 15 dies hàbils abans de la data d'utilització privativa.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Per a utilització d'instal·lacions (pavelló) OF núm. 14 article 4.1.
Per a utilització de mobiliari municipal OF núm. 14 article 4.3.
Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació de Barcelona.
Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2018 13:16