1660

Petició del servei d'atenció domiciliària

Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. 

Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l'alimentació, control de la medicació i cura de la salut, acompanyament en la realització de gestions, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar.

 • Es pot sol·licitar la visita dels Serveis Socials per valorar la situació.
 • En cas de reunir requisits des de Serveis Socials es tramiten les altes de servei.
   


Cal complir els requisits següents:

 • Sol·licitud del servei a Serveis Socials.
 • Tenir un estat de salut fràgil i/o patir dificultats d'àmbit social.
 • Tenir reconegut grau de dependència.
 • Tenir reconegut grau de discapacitat.
 • Patir risc d'exclusió social i/o dificultats per cobrir les activitats de la vida diària.
 • Sol·licitar visita Serveis Socials per valorar la situació.
 • En cas de reunir requisits des de Serveis Socials es tramiten les altes de servei.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Tramitació sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Informe mèdic on consti el diagnòstic de salut.
 • Justificant d'ingressos i despeses econòmiques (justificant de la pensió, declaració de la renda, rebut de lloguer, rebut de centre dia...).
 • Resolució de discapacitat i/o depedència.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines del Serveis Socials
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-10-2018 08:34