1661

Petició del servei de teleassistència domiciliària.

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. 

El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.
 Més informació

  • Es pot sol·licitar la visita dels Serveis Socials per valorar la situació.
  • En cas de reunir requisits des de Serveis Socials es tramiten els altes de serveis.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

Sense cost si es reunexen requisits.

Documentació necessària?
Descripció documentació
Documentació necessària
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Informe mèdic on consti el diagnòstic de salut. Justificant d'ingressos i despeses econòmiques (justificant de la pensió, declaració de la renda, rebut de lloguer, rebut de centre dia...). Resolució de discapacitat i/o depedència.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-10-2018 08:39