Cal Blanc


Cal Blanc

Any 1915

És un edifici construït seguint els patrons del modernisme d’arrel popular. Ha conservat íntegrament fins als nostres dies el seu disseny original, realitzat segons criteris propis d’un modernisme creixent i local, destacant-ne ornamentacions amb maó o coronaments ondulats.

La façana de tres plantes s’estructura dins l’estil de les masies vuitcentistes, amb un annex lateral posterior. Les obertures de portals i finestres amb dintell, els arcs de campanell i els ulls de bou aporten a la façana un aspecte regi i senyorial, essent emmarcades per obra vista de maó vermellós.

La cornisa superior, modelada de manera simètrica, però sumptuosa, amaga una teulada a dues aigües de teula àrab.

Cal Blanc

 

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2022 08:39