Castell del Papiol


Castell del Papiol

El Castell del Papiol està documentat en un pergamí de Ramon Berenguer III, comte de Barcelona. Però hi ha força indicis en la construcció que indiquen parts anteriors.

El 1395 el rei Joan I vengué a Berenguer de Cortilles el domini directe i alodial del terme i del Castell del Papiol. El nou senyor cedí, aquell mateix any, tot el domini i jurisdicció a Ramon Despapiol. El 1505 la baronia del Papiol passà als Marimon i després als Guimerà, que la vengueren al mercader Francesc Argemir. Posteriorment, encara pervingué a altres mans. Els seus actuals propietaris són els Almirall.

La construcció és de planta rectangular i està formada per diversos cossos de diferents èpoques. La part més antiga és a la planta baixa.

A l'interior hi ha el sepulcre de Galzeran Despapiol, un senyor del castell que va lluitar en moltes batalles a les ordres de Jaume II el Just.

Castell del Papiol

 

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2022 08:37