Molí del Roig


Molí del Roig

Inicis del s. XX

La primera documentació que es posseeix del molí és d’inicis del segle XX.

El Molí del Roig no únicament bombejava aigua del pou natural a la bassa per regar els horts, sinó que també oferia el servei d’aigua a les cases de la zona.

És un molí eòlic aiguader de metall, amb la torre, la roda multipala, el penell i el rotor, i tot muntat sobre una edificació quadrangular de maons en la vertical del pou de captació de l’aigua. La seva construcció i ús es va generalitzar a l’oest dels Estats Units a partir de finals del segle XIX.

Són molins d’eix horitzontal, per la qual cosa cal orientar-los al vent. Aquesta orientació és realitzada de forma automàtica mitjançant un penell que encara el molí vers el vent dominant. El vent fa girar la roda que transmet aquest moviment, mitjançant una biela, a la barra de la bomba de pistó que impulsa l’aigua des de l’interior del pou fins a la bassa que estava a l’exterior.

Molí del Roig
 

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2022 08:34